1:            Alle geværer, ladte som tomme, skal behandles med største forsigtighed og respekt og skal

               være i forsvarlig stand, uden slør i lås og skæfte.

 

2:            Der må IKKE skydes med rem på geværet.

 

3:            Der SKAL bæres briller ved alle skydebaner i både venteposition, ved passage heraf, og under

               skydning.

 

4:            Der må kun skydes med STÅLHALG patroner, max haglstørrelse nr. 7 = 2,5mm og max 28

               gram hagl, på jagt-, trap- og sporting 1. På sporting 2 må der anvendes max. haglstørrelse 6 og

               max. 28 gr. hagl.

               DER MÅ IKKE ANVENDES HJEMMELADEDE PATRONER.

               Banens skydeudvalg kan og skal foretage kontrol af ovenstående.

 

5:            Skydning og sigteøvelser er kun tilladt på standpladserne eller anviste pladser.

 

6:            Geværerne bæres åbne og uden patroner, fra standplads til standplads.

 

7:            Geværer, der ønskes frastillet, må ikke anbringes andre steder end i de opstillede

               geværstativer.

 

8:            Det er ikke tilladt at lægge patroner i geværet før skytten står på standpladsen med front mod

               skudretningen. Magasingeværer må kun lades med to patroner.

 

9:            Efter endt skydning aflades geværet, og standpladsen forlades med åbent og tomt gevær, de

               tomme patronhylstre smides i affaldsspandene, hvilket også gælder for halvautomatvåben.

 

10:          Geværløbene må aldrig pege bagud, når skytten står på standpladsen.

 

11:          Spidsduer skal skydes, inden de passerer en lodret linie over skytten og aldrig ved drejning af

              kroppen og skud skråt bagud.

 

12:          Det er ikke tilladt at røre andres geværer uden tilladelse.

 

13:          Skytterne skal være på deres standpladser, og være klar til at skyde, når det er deres tur.

 

14:          Skytterne har pligt til at kende skydereglerne.

 

15:          Skydningen skal foregå i ro og orden, uden forstyrrelse fra eventuelle tilskuere.

 

16:          Som hovedregel påbegyndes skydningen på jagtbanen på bagduer, derefter venstreduer,

               spidsduer og højreduer.

 

17:          Skytter SKAL være i besiddelse af gyldigt jagttegn eller bæretilladelse.

               Skytter uden jagttegn eller bæretilladelse samt skytter der ikke har bestået haglskydeprøven,

               må kun skyde i følgeskab med en jagttegnslærer, eller en DJ/DFF godkendt

               flugtskydningsinstruktør.

               Hvis instruktøren/jagttegnslæreren ikke er medlem af Søgårdbanens skydeudvalg, skal

               vedkommende henvende sig ved kassen forud for instruktion.

               Alle instruktører skal bære synligt instruktørbevis.

               Skytter med gyldigt jagttegn må instruere hinanden.

 

18:          Skydeinstruktørernes anvisninger og ordrer skal ubetinget efterkommes af alle.

 

19:          Skytter, der ikke overholder skydebanens regler, kan straffes med en advarsel og i grovere

               tilfælde med bortvisning fra skydepladsen.              Bestyrelsen nov. 2023