Bestyrelse og skydeudvalg

Skydeudvalget står for åbning, lukning, vedligehold, salg af patroner og skydekort, pasning af køkken, samt naturligvis skydeinstruktion.

Hvis det har din interesse, kan vi tilbyde medlemsskab af udvalget, og uddannelse som skydeinstruktør, så du kan instruere, og have ansvar for skytter uden jagttegn eller våbenpåtegning. Arbejdet sker på frivillig basis, men du får rabat på skydning og patroner.

Henvend dig på banen, hvis det har din interesse.