Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Skydeudvalg
 
Paul Jørn / Formand / DJ Flugtskydningsinstruktør

Formand

Paul Jørn

DJ Flugtskydningsinstruktør

Morten

Bestyrelsesmedlem

Morten

DJ Flugtskydningsinstruktør

Bestyrelses Supp.

Tonny

DJ Flugtskydningsinstruktør

Skydeudvalgsmedlem

Uwe

Bane medhjælper

Skydeudvalgsmedlem

Niels

Bane medhjælper

Michael / Kasserer

Kasserer

Michael

Bane medhjælper

Kim

Bestyrelsesmedlem

Kim

DJ Flugtskydningsinstruktør

Skydeudvalgsmedlem

Flemming

Bane medhjælper

Skydeudvalgsmedlem

Povl Lauridsen

--

Tino / Bestyrelsesmedlem / DJ Flugtskydningsinstruktør

Bestyrelsesmedlem

Tino

DJ Flugtskydningsinstruktør

Klaus

Skydeudvalgsmedlem

Klaus

DJ Flugtskydningsinstruktør

Skydeudvalgsmedlem

Rene

DJ Flugtskydningsinstruktør

Skydeudvalgsmedlem

Helle Lauridsen

--