Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen

 

Om foreningen

Flugtskydningsbanen Søgård drives som en forening under Danmarks Jægerforbund. Medlemmer i foreningen er derfor samtidig medlem af Danmarks Jægerforbund. Eneste undtagelse hertil er støttemedlemmer, som kun er medlem i Flugtskydningsbanen Søgård og ikke i Danmarks Jægerforbund. Støttemedlemsskab kan kun tegnes af medlemmer, som ikke besidder jagttegn.

Banen drives af frivillige i skydeudvalget som pt. består af 10 medlemmer. Det er medlemmer af skydeudvalget, du møder på banen i form af instruktører og banefolk. Kunne du være interesseret i at blive medlem af skydeudvalget, så tag endelig kontakt til os. Vi har stærkt brug for flere hænder i skydeudvalget til både den daglige drift men også til udvikling og vedligeholdelse af banen. Så vil du være med til at sikre, at der også i fremtiden kan skydes lerduer i Søgård, så giv dig endelige til kende. 

På skydebanen skal benyttes briller - det er for din egen sikkerhed.

Der må kun benyttes stålhagl i maks. størrelse 7 og maks. vægt på 28 g.  

Flugtskydningsbanen Søgårds bestyrelse  er godkendt af Politiet til at udstede våbenpåtegning til medlemmer af foreningen. Ønsker du således at skyde flugtskydning, men ikke besidder et jagttegn og ej heller ønsker dette, er det muligt at få en våbenpåtegning. Våbenpåtegningen betyder, at du frit kan skyde på alle flugtskydningsbaner uden følgeskab af en instruktør. Tillige giver den mulighed for, at du kan anskaffe dig et haglgeværer. Det er et krav, at du skal være medlem (minimum støttemedlem) af foreningen for at kunne få en våbenpåtegning. Spørg i klubhuset eller en af instruktørerne, hvis du er interesseret i at høre nærmere.

Det er muligt at skyde på Flugtskydningsbanen Søgård, selvom du ikke har jagttegn eller våbenpåtegning. Du skal bare henvende sig ved kassen i klubhuset, så du kan få en instruktør med rundt. Det er under ingen omstændigheder tilladt at påbegynde skydning uden tilstedeværelse af en uddannet flugtskydningsinstruktør. Det er ikke nok, at man går sammen med andre skytter, som enten har jagttegn eller våbenpåtegning.