Velkommen til

FLUGTSKYDNINGSBANEN SØGÅRD


Flugtskydningsbanen er åben igen..! Husk at vi skyder om mandagen fra kl. 18-21 :-)


Reglerne omkring maks. 10 personer pr. gruppe gælder naturligvis, og derfor må der ikke være mere end 10 personer ved hver af standpladserne på jagtbanen og 10 personer ved henholdsvis skeet, trap og sporting.
Udenfor skydepladserne må der naturligvis heller ikke dannes grupper på mere end 10 personer. Derudover skal der altid holdes en afstand af min. 1 meter til nærmeste person.

Du er forpligtet til at følge anvisninger fra de frivillige på banen. Sker dette ikke, kan det betyde bortvisning. Hvis andre beder dig holde mere afstand, så følg denne opfordring- vi skal passe på hinanden og vise hensyn!

Af hensyn til din og de frivilliges sikkerhed vil det indtil videre ikke være muligt at få skydeinstruktion.
Der vil ikke være adgang til klubhuset, men køb af duer og patroner kan se via vinduet ved kontoret. Husk dankort, da vi helst vil undgå kontanter.
Husk at bruge håndsprit efter brug af “trykkerne”.
Opslaget må meget gerne deles.

På skydeudvalgets vegne
Paul Jørn Tingleff

Tønder Amts Holdskydning (TAH)

Flugtskydningsbanen Søgård deltager årligt i TAH (24 duers jagtskydning) med flere hold. Hvis du har lyst til at møde andre flugtskytter til hygge og konkurrence, er TAH stedet. Der skal stilles et hold med minimum 4 skytter. Holdet bliver indplaceret i serie/gruppe efter holdgennemsnit, så holdene i de enkelte gruppen er nogenlunde jævnbyrdige. TAH afsluttes hvert år med en afslutningsskydning (finaleskydning).

Flugtskydningsbanen Søgård betaler deltagergebyret for deltagelse i TAH.

Har du lyst til at høre mere, er du velkommen til at tage kontakt til Kim Nicolaisen (instruktør på banen).